Etukuva

Ratkaisut

> Ferro Environment

Fiksu tietää, että jäte on rahaa ja hyödyntää sen parhaalla mahdollisella tavalla. Ympäristöteknologian alalle tarjoamme tehokkaat vesienkäsittelyratkaisut ja kiinteän jätteen käsittelyratkaisut erilaisten materiaalien kierrätykseen, lajitteluun ja käsittelyyn.

Vesienkäsittelyjärjestelmämme tarjoavat ratkaisut puhtaiden ja likaisten vesien käsittelyyn kuten raudan ja mangaanin poistamiseen pohjavedestä. Asiakkaamme toimivat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Vedenkäsittelyratkaisumme on paitsi tehokas myös käyttökustannuksiltaan edullisin:

environment_table1_fi

  • Veden tuotto 1000 m3/päivä (laskelma on esimerkki  1000 m3/ päivässä tuottavalle puhdistamolle)
  • Sähköenergian hinta 0,096 €/kWh
  • Henkilötyötunnin hinta 36,00€/h

 

Kiinteän jätteen käsittelyssä toimimme kierrätyksestä ja lajittelusta kompostointiin saakka. Toimitamme tehokkaat käsittelyjärjestelmät komponentteina tai avaimet käteen -toimituksina asiakkaan tarpeen mukaan.

Esimerkki 420 tonnia päivässä yhdyskuntajätettä käsittelevän kompostointilaitoksen jätejakaumasta:

environment_table2_fi

 

Ferropower-energialaitos on investointi tulevaisuuteen

Ferroplanin toimittama kemikaaliton vesilaitos suojelee verkostoa korroosiolta

Ferroplan Oy toteutti KVR- urakkana Nivos Vedelle Lukon vesilaitoksen saneerauksen Mäntsälään vuoden 2016 aikana.

Vimelco: Kaatopaikkajäte väheni kolmannekseen

Kymenlaakson jäte Oy teki määrätietoisen ekoteon vuonna 2013 ja oli näin hyvissä ajoin valmiina vuonna 2016 voimaan astuneen orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. Ferroplan toimitti jätteenkäsittelylinjaston ratkaisuista vastanneelle Vimelco Oy:lle 14 hihnakuljetinta.

Ferroplanin toimittama kompostointilaitos on Vietnamissa paikallinen nähtävyys

Suomalaisella kuluttajalla jätteiden lajittelu tulee jo lähes selkäytimestä, mutta kehittyvissä maissa kierrätysideologia on usein vasta lapsenkengissä. Vietnamissa otettiin kuitenkin jättiharppaus eteenpäin vuonna 2013, kun Ferroplanin toimittama kompostointilaitos aloitti toimintansa Binh Duongin maakunnassa, noin 50 kilometrin päässä Saigonista.

VILLÄHTEEN VEDENOTTAMO: Veden ph-arvot kuntoon

Ferroplan toimi pääurakoitsijana Nastolassa sijaitsevan Villähteen vedenkäsittelylaitoksen alkalointisaneerauksessa keväällä 2014. Ferroplan toimitti laitokselle NW-tuoteperheeseen kuuluvat NWF-suodattimet ja NWA-ilmastimen.